newyddion

Mae yna lawer o fathau o ffabrigau ar gyfer dillad awyr agored. Pa un yw'r mwyaf addas i chi?

Wrth ddewis ffabrigau awyr agored, mae chwe swyddogaeth hanfodol. Gadewch i ni edrych ar y chwe nodwedd:

Athreiddedd aer

Mae lefel athreiddedd aer yn dibynnu ar anhawster cylchrediad aer ffabrig. Mae athreiddedd aer yn ystyriaeth bwysig ar gyfer unrhyw weithgaredd awyr agored. Yn eu plith, y pwysicaf yw'r clawr a'r sedd. Mewn clostiroedd a gorchuddion wedi'u selio, gall ffabrigau aerglos achosi llwydni. Ar gyfer y sedd, bydd y glustog anadlu yn fwy cyfforddus, nid yn cadw at y llaw, yn fwy cyfforddus yn yr haf poeth.

Gwrthiant dŵr

Mae gwrthiant dŵr yn dibynnu'n bennaf ar a fydd y dŵr yn troi'n ddefnynnau dŵr ar y ffabrig. Ond mae pwynt, mae gwrthiant dŵr a athreiddedd aer un ar ôl y llall. A siarad yn gyffredinol, mae ffabrigau â athreiddedd aer gwael yn gallu gwrthsefyll dŵr yn fwy, fel y rhai sy'n anhydraidd, fel ffabrigau wedi'u gorchuddio â finyl neu wedi'u lamineiddio. Mae dal dŵr yn bwysig iawn ar gyfer adlen, dillad gwrth-ddŵr ac addurno cychod hwylio.

Gwisgwch wrthwynebiad

Mae gwrthiant gwisgo yn cyfeirio at allu ffabrig i wrthsefyll gwisgo dan densiwn. Mae ffabrigau a ddefnyddir ar gyfer defnydd llong ac awyr agored fel arfer yn drwm, yn stiff ac fel arfer wedi'u gorchuddio â finyl neu resinau eraill. Mae hyn yn bennaf er mwyn sicrhau ymddangosiad a theimlad meddalach, a gwella ymwrthedd gwisgo.

Gwrthiant UV

Mae'n debyg mai ymwrthedd UV yw'r ffactor pwysicaf a symlaf mewn ffabrigau awyr agored. Po uchaf yw'r gwrthiant UV, yr hiraf yw oes gwasanaeth y ffabrig yng ngolau'r haul. Mae llawer o ffabrigau ar gyfer golau haul yn bwysicach na'r rhai ar gyfer cysgodi.

Cyflymder lliw

Po uchaf yw cyflymdra lliw y ffabrig, y lleiaf tebygol y bydd y patrwm yn pylu. Mae cyflymdra lliw ffabrig yn dibynnu ar ei allu i gynnal lliw am amser hir yng ngolau'r haul, glaw ac eira. Mae cyflymdra lliw yn fwy o ffactor esthetig. Fodd bynnag, os defnyddir lliwiau llachar ar gyfer adlenni, gorchuddion, matiau, ac ati, rhaid ystyried cyflymdra lliw. Os yw'r ffabrig i'w ddefnyddio mewn symiau mawr neu'n agored i'r tu allan am amser hir, gall y ffabrig gyda'r patrwm printiedig bylu dros amser.

Glendid

O'i gymharu â ffabrigau dan do, mae glendid ffabrigau awyr agored yn ymddangos yn llai pwysig. Ond ar gyfer ffabrigau awyr agored, bydd glendid yn effeithio ar ei fywyd gwasanaeth. Glendid, mewn gwirionedd, yw cael gwared ar y baw yn y ffabrig.

Os na chaiff ei lanhau, bydd llwydni yn aros ar y ffabrig ac yn parhau i dyfu ar y baw. Yn yr un modd, nid yw'r ffabrig gorchudd unochrog yn lân iawn, felly dylai'r math hwn o ffabrig roi sylw arbennig i rai.


Amser post: Awst-28-2020