newyddion

Yn gyffredinol, gellir rhannu dillad hamdden yn hamdden avant-garde, hamdden chwaraeon, hamdden rhamantus, hamdden busnes a hamdden wledig.

 

1. Gwisg achlysurol Avant garde:

 

Gwisg achlysurol Avant-garde, a elwir hefyd yn wisgo achlysurol ffasiwn, yw prif ffrwd dillad parod poblogaidd, sy'n adlewyrchu'n llawn yr arddull ddylunio, dylunio creadigrwydd ac yn arwain y cyfeiriad ffasiwn. Yn oes ffasiwn hamdden, mae dylunwyr ffasiwn ym mhriflythrennau ffasiwn y byd yn rhyddhau'r hyn a elwir yn ffasiwn pen uchel a dillad parod pen uchel i'r byd ddwywaith y flwyddyn, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn gwisgo achlysurol yn arddull avant-garde. Nodwedd gyffredin gwisgo achlysurol avant-garde yw bod nifer fawr o ffabrigau newydd neu arloesol yn cael eu defnyddio, mae'r arddull yn wahanol, mae'r siâp yn avant-garde, ac mae'r lliw a'r patrwm yn unigryw. Er mwyn cwrdd â blas y bobl ffasiwn newydd ac arwain y ffasiwn flaengar, rydym yn ceisio ein gorau i adlewyrchu unigrywiaeth arddull y brand a chreadigrwydd dylunio. Yn y farchnad, mae'r gwisgo hamdden arddull trefol gyda gwahanol grwpiau defnydd ffasiwn a chyfeiriadedd esthetig hefyd yn perthyn i'r math hwn o ddillad, ond mae ei allu i addasu yn llawer ehangach, ac ni fydd yr arddull yn rhy wahanol.

 
2. Dillad Chwaraeon:

 

Nid dillad chwaraeon o reidrwydd yw'r dillad chwaraeon ar gyfer cystadleuaeth a wisgir gan athletwyr proffesiynol, ond mae'n fath o ddillad chwaraeon gyda chwaraeon. Mae gwisgo achlysurol chwaraeon wedi'i gynllunio i fodloni rhai swyddogaethau chwaraeon, a all ddangos teimlad ac arddull egnïol chwaraeon mewn chwaraeon hamdden. Mae siâp dillad chwaraeon yn aml yn agos at ffordd chwaraeon, gyda thyndra cymedrol, lliw llachar, hawdd ei ymestyn a pherfformiad da. Mae ei siâp, ei swyddogaeth a'i ddeinameg bob amser wedi cael ei ffafrio gan y cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc yn eu harddegau. Yn seiliedig ar y cysyniad esthetig poblogaidd, mae dillad chwaraeon yn canolbwyntio ar ansawdd deunyddiau wyneb, technoleg torri a llwyddiant neu fethiant modd gweithredu brand i bennu gwerth marchnad cynhyrchion.

 
3. Gwisgo rhamantus achlysurol:

 

Mae gwisgo rhamantus achlysurol yn fath o ddillad achlysurol gyda theimlad rhamantus. Mae gwisg yr hyn a elwir, gwisg y fenyw a rhywfaint o wisgo achlysurol cartref yn gategorïau nodweddiadol yn y farchnad. Nodweddion cyffredin gwisgo achlysurol rhamantus yw llinellau meddal a llyfn, lliwiau cyfoethog, delwedd fodelu eang a mawr, arddull hufen meddal a melys, patrymau cartwn tyner a hyfryd, a nifer fawr o elfennau addurniadol fel les, bwa, durian tonnau, defnyddir brodwaith ac elfennau addurnol eraill yn helaeth i greu awyrgylch rhamantus ac arddull hamdden hynod realistig.

 

4. Gwisg achlysurol busnes :

mae gwisgo achlysurol busnes, a elwir hefyd yn wisgo achlysurol proffesiynol, yn derm sy'n ymddangos yn wrthgyferbyniol, ond o sefyllfa bresennol dillad pobl fodern, hyd yn oed mewn achlysuron busnes trylwyr a ffurfiol, mae'n anochel y dylid integreiddio arddull hamdden. Felly, gellir ystyried gwisgo achlysurol busnes fel amrywiad o wisg busnes, sef y cyfuniad organig o fodelu gwisg ffurfiol ac elfennau hamdden poblogaidd. Yn y bôn, mae dyluniad y math hwn o ddillad yn cynnal amlinelliad modelu ac arddull sylfaenol y ffrog ffurfiol. Mae'n canolbwyntio ar y manylion strwythurol, elfennau cydran, lliw, ffabrig a dulliau technolegol i wneud rhai addasiadau, er mwyn integreiddio elfennau poblogaidd arddull hamdden yn briodol yn y ffrog fusnes, er mwyn cyflawni'r uniongred ond nid yn anhyblyg, uniongred a effaith anghonfensiynol, er mwyn gwella'r affinedd mewn gwaith.

 
5. Gwisgo achlysurol gwlad:

 

Gwisg achlysurol arddull gwlad yw'r gwisgo hamdden hiraf mewn hanes. Mewn gwirionedd, y dillad a wisgodd boneddigion y wlad yn y 19eg ganrif oedd y prototeip o wisgo hamdden modern, yn enwedig ym maes gwisgo dynion. Mae'r deunydd syml, modelu achlysurol a chyffyrddus ac arddull rydd mwyn bras wedi dod yn wir deimladau pobl yn dychwelyd i natur ac yn eirioli natur. Mae gwisgo achlysurol gwledig yn fath o ddillad hamdden a wisgir gan bobl drefol fodern sydd â theimlad gwledig, sy'n adlewyrchu cymhleth hiraeth pobl fodern. Wedi'i yrru gan y rhanbarth, amseroedd a theimladau esthetig personol, mae dillad hamdden gwledig wedi'u hymgorffori mewn gwahanol ffurfiau yn y farchnad, megis "gwisgo hamdden arddull genedlaethol", "gwisgo hamdden arddull werin", "twristiaeth a gwisgo hamdden awyr agored gwyliau".


Amser post: Awst-28-2020